Welcome to the Front Siwa-Lima website

OPROEP TOT AKTIE
VIER 5 MEI ??


Ook dit jaar weer viert Nederland op 5 mei haar bevrijdingsdag, met als thema:

Vrijheid, grondrechten en veiligheid
(Postbus 51)

De campagnetekst voor deze thema luidt als volgt:
"Op 4 mei herdenken wij onze oorlogsslachtoffers, op 5 mei vieren we onze vrijheid.
Twee dagen waarop we er met zijn allen bij stilstaan dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Vrijheid maak je met elkaar". (Postbus 51)

4 mei Molukse vlag ook halfstok
Op 4 mei herdenkt Nederland haar oorlogsslachtoffers van toen. Toen werd Nederland van haar vrijheid beroofd.
Nederland was haar grondrechten kwijt en de veiligheid van Land en Volk was overgeleverd aan de bezetting van naburig Duitsland.

Wij, Molukkers, herdenken onze oorlogsslachtoffers van toen, waaronder onze vaders en opa's die ook hun leven hadden gegeven voor Nederland.
Ook herdenken wij onze oorlogsslachtoffers van nu, want Maluku verkeert nog steeds in een oorlogssituatie en als volk worden wij nog steeds met uitroeiing bedreigd.
Laten wij Molukkers daarom ook op 4 mei massaal de Molukse vlag halfstok hangen.

5 mei Molukse vlag nog steeds halfstok
5 mei viert Nederland haar bevrijding en zal de Nederlandse vlag aan top wapperen.

Maar, de Molukse vlag blijft halfstok hangen, want ons Vaderland is nog steeds bezet. Er is nog steeds oorlog in Maluku en er vallen nog steeds doden.
Wij zijn van onze vrijheid beroofd. Onze grondrechten zijn we kwijt aan de tienduizenden Javaanse transmigranten en aan de Indonesische militairen die ons land bezetten. Sinds maart 2007 is hun militaire operatie "Merah Putih Mutiara" begonnen en wordt het Molukse volk, vervolgd en zwaar gestraft voor alle uitingen van haar Recht op Vrijheid, Identiteit en Onafhankelijkheid.

Terwijl Nederland negeert…
Terwijl Nederland ontkent…
Terwijl Nederland nog steeds blijft toekijken…
wordt de veiligheid van het Alfurse volk en de gronden van Tanah Air Maluku manisé door de Indonesische militairen en de Laskar Jihad troepen systematisch en genadeloos teniet gedaan.

"Vrijheid maak je met elkaar"......maar dat geldt zeker niet voor ons Molukkers?!?
Laten wij Molukkers daarom ook op 5 mei massaal de Molukse vlag halfstok hangen!

(FSL Internationaal 1 mei 2007)