Welcome to the Front Siwa-Lima website

M E N A !!!
Met trots heet het Front Siwa Lima u van harte welkom op haar site.

Het Front Siwa Lima houdt zich onvoorwaardelijk vast aan de proclamatie van de Republik Maluku Selatan, zoals uitgeroepen op 25 april 1950. Deze is ook hèt uitgangspunt van haar werkzaamheden en activiteiten.
Het uiteindelijke doel van het Front Siwa Lima is dan ook de erkenning van de Republik Maluku Selatan door de internationale wereld.
Nu dik 50 jaar verder is de wil van het volk, een vrije Republik Maluku Selatan, onveranderd gebleven. De oorlogssituatie van de afgelopen jaren heeft de vrijheidsdrang van het Molukse volk in de tanah air juist in hevige mate sterker gemaakt.

Met deze site wilt het Front Siwa Lima:
- een tegenwicht bieden op de schaarse en subjectieve berichtgeving van de Nederlandse media over de gebeurtenissen in de tanah air
- u informeren over de gewelddadige onderdrukking van de ware wil van het Molukse volk, n.l. een vrije Republik Maluku Selatan door de Nederlandse en Indonesische regering

Doordat het Front Siwa Lima intensieve kontakten onderhoudt met de tanah air kan ze u informeren over de ware en juiste toedracht van de gebeurtenissen in de tanah air. Kortom, wat u op deze site leest en ziet, dat is

de stem van het Molukse volk in de tanah air


M U R I A !!!